תגית: פלסבו

מטוסים, מטוס דו-כנפי, מלחמת העולם הראשונה
ניאון, חלון
טל, טיפה, עלה, ירוק