תגית: פלסטינים

גדר תיל, נעל של תינוק
פלאפל באמריקה
חפצים זרוקים על מרפסת
לשלוט בעם אחר