תגית: פנפסיכיזם

ציפור שיר, ציפור צהובה
אור, פנס, השתקפות