תגית: פסיכודליה

פבלו פיקאסו, חואן גריס
פרקטל, צמח פרקטלי