תגית: פערי הכנסה

מילנו, איטליה, קבצנית, חסרת בית
איש זקן, זקן, כובע, משקפי שמש