תגית: פרידריך האייק

כסף, ידיים
משרד, לבן, איצטרובלים, עפרונות