תגית: פרידריך האייק

צבע על חלון, התזה
כסף, ידיים
משרד, לבן, איצטרובלים, עפרונות