תגית: פרידריך השני

זיכרון ושיכחה, שמש, ים, שמיים, Memolvido
סיינה, איטליה, נוף, דרך