תגית: פרימו לוי

גרהרד ריכטר
פרחים, מבחנות
"שדות ירקות", אוגוסט מאק