תגית: פרימטים

סימן, צללית, צל, יד
סאן, בושמנים, נמיביה, שקיעה
ילד בוכה, אמפתיה, יד חומלת
מוח, חיווט
כפר הציירים שנזן, סין
שימפנזה מקרוב, סאלי, נקבה