תגית: פרימטים

ילד בוכה, אמפתיה, יד חומלת
מוח, חיווט
כפר הציירים שנזן, סין
שימפנזה מקרוב, סאלי, נקבה