תגית: פרלמנט

אגודל, אישור, צהוב, פשיזם
כסף, ידיים
הצבעה