תגית: פרנס דה ואל

מפתח, כלי עבודה
ילד בוכה, אמפתיה, יד חומלת