תגית: צדקה

שמונה פעמונים, וינסלו הומר
דגל ארצות הברית, קורונה, אבל