תגית: ציוויליזציה

גלובוס, דשא, עולם, כדור הארץ
תדמור, פלמירה
מקדש, יוון, שרידים, חורבה