תגית: ציוויליזציה

תדמור, פלמירה
מקדש, יוון, שרידים, חורבה