תגית: ציור

ליוויה, וילה, רומא, תמשיח, פרסקו, גנים, עדן
קלוד מונה, חבצלות מים
דיוקן עצמי כנגנית לאוטה, ארטמיזיה ג'נטילסקי
אטבי כביסה, כביסה