תגית: ציידים-לקטים

צלצל, קניה, מזרח אפריקה
ילד, משקפת, כובע שעם, עשב
גורילה
בושמנים, נמיביה, סאן, ציד, ציידים לקטים
בולבול-טרננג, בנג'ו הודי