תגית: ציפורים

מאובן
קרטיב, שלגון, גלידה, פירות
תוכי, קוניור השמש
אישה בכובע ביום המלכותי באסקוט
הציפורים
קנית קטנה