תגית: ציריך

ציריך, בניין
איש העולם, איש ללא פנים, דאדא