תגית: צ'כוב

טבעות נישואין
קפה פריזאי, איליה רפין
אנטון צ'כוב, דיוקן, פיוטר נילוס
אגם, יצחק לויתן, ציור נוף רוסי
"דיוקן של אישה לא מוכרת", איוון קרמסקוי