תגית: צפון אירלנד

מראה, דמיון, השתקפות, שדה
גדר תיל, נעל של תינוק