תגית: צפון אירלנד

הענן הראשון, ויליאם קווילר אורצ'רדסון
מראה, דמיון, השתקפות, שדה
גדר תיל, נעל של תינוק