תגית: צ'רוקי

שטרות של דולר, אנדרו ג'קסון
סיו, לקוטה, צ'יף