תגית: צרכים

פחונים, שכונת עוני, ג'מייקה, גבר שחור
איכר ואיכרה שותלים תפוחי אדמה, ואן גוך
זהב, עושר, רחוב, המבורג, עוני, מחסור, חסרי בית