תגית: צרכים

איכר ואיכרה שותלים תפוחי אדמה, ואן גוך
זהב, עושר, רחוב, המבורג, עוני, מחסור, חסרי בית