תגית: קבורה

רוח, בד אדום, שלט עץ, שפת הים
ארון קבורה