תגית: קבלה

תפילה, כביש, צעירה יושבת
צינור, שמיים, ספירלה
דת, צלבים
חסידה עומדת על רקע נוף עם עננים