תגית: קהילה

ילדה קוראת
מקדש, יוון, שרידים, חורבה
הפסקת הצהריים של פועלי הברזל, תומס פולוק אנשוץ
מתח, מועקה, סטרס, פציעת מוסר
אישה זקנה, סבתא
אמיש, אופנה
יד צעירה, יד זקנה, ורד אדום
איש מזוקן, מוסלמי מבוגר, גרפיטי, עירוני
מוח בתוך גולגולת