תגית: קהל

בכחנליה, פאן, ניקולה פוסן
אוהד נהרין, גדי דגון