תגית: קווירי

סלוודור דאלי, צלוב, ישו, צלב
גאווה, להט"ב