תגית: קולומבוס

אפרוח, ביצים, קרטון ביצים
חוף, סוכת מציל