תגית: קולנוע

סילון, מטוסים, אווירובטיקה
נורה, נורת חשמל
ניצוץ חשמלי, כבלים
מסך, זמן מסך, מוניטור
ספינת פיראטים בשקיעה