תגית: קומוניזם

מחאה, המון, הפגנה, סירוב
סיגר
טרקטור על אדמה, מבט מן האוויר
משפחת הצאר