תגית: קורונה

סילון, מטוסים, אווירובטיקה
זוג, מבטים, יד ליד
ילדה, סולם, עולם, מפה, ניקיון, ספוג
מיקרופון
סמל השלום
אצבע, כדורסל