תגית: קורונה

אורגן, צינורות
סילון, מטוסים, אווירובטיקה
זוג, מבטים, יד ליד
ילדה, סולם, עולם, מפה, ניקיון, ספוג
מיקרופון
סמל השלום
אצבע, כדורסל