תגית: קורטיזול

פאזל, חיוך, אמוטיקון, אימוג'י
מוח, עשן, שחיקה
אש, עצים, עצי בעירה, בעירה