תגית: קורטיזול

מוח, עשן, שחיקה
אש, עצים, עצי בעירה, בעירה