תגית: קורטיזול

צבע, יצירתיות, לא מודע
פאזל, חיוך, אמוטיקון, אימוג'י
מוח, עשן, שחיקה
אש, עצים, עצי בעירה, בעירה