תגית: קורטקס

חתול, בית
פעוטה וכלב על עגלה
מוח, חיווט
קנדינסקי, מעגלים אחדים
כפר הציירים שנזן, סין