תגית: קורט גדל

אמונה, כתבי הקודש
גלגלי שיניים, תמסורת, עץ
אסכולת אתונה