תגית: קורט גדל

כוכב ים
אמונה, כתבי הקודש
גלגלי שיניים, תמסורת, עץ
אסכולת אתונה