תגית: קורט גדל

שמש, שקיעה, השתקפות
כוכב ים
אמונה, כתבי הקודש
גלגלי שיניים, תמסורת, עץ
אסכולת אתונה