תגית: קורט וונגוט

חבילות, נייר אריזה
מילנו, איטליה, קבצנית, חסרת בית