תגית: קורט וונגוט

כלב, ספנייל, עיניים, עיני כלב
חבילות, נייר אריזה
מילנו, איטליה, קבצנית, חסרת בית