תגית: קניין

גלגלי שיניים, תמסורת, גלגלים
כורים, ניוקאסל, תלושי משכורת, פחם
בוקר, צ'ילה, סוס, ארכובה, דורבנות