תגית: קפיטליזם המעקב

אפרוח, ביצים, קרטון ביצים
מסיכה, גבר צעיר