תגית: קרוואג'ו

דיוקן עצמי כנגנית לאוטה, ארטמיזיה ג'נטילסקי
ניסוי על ציפור במשאבת אוויר, ג'וזף רייט מדרבי