תגית: קרימינולוגיה

צעדים, רגליים, עקבות, תקרה, זכוכית
"דנטה ווירגיליוס בתופת", ויליאם-אדולף בוגרו, 1905