תגית: קרישנה

שמונה פעמונים, וינסלו הומר
בניאן, עץ