תגית: ראיות

מנורה
עין, גזרי נייר
איש, מזח, מצוף, ים
צעדים, רגליים, עקבות, תקרה, זכוכית