תגית: רובוט

אדם, מחשב, אינטליגנציה מלאכותית
יד רובוטית, לב מכני
רובוטים ובני אדם