תגית: רודנות

ילדה, ים, חלום, מלח, סירה
מקדש, יוון, שרידים, חורבה
נפוליאון חוצה את האלפים, ז'אק-לואי דויד
טיפוס, קיר טיפוס
סיגר
Epaulettes, מדי שרד