תגית: רווחה

ניו דיל, ציור קיר, ספריית הקונגרס, פועלים, ארה"ב
פער