תגית: רוצחים

כפפת מתכת, חרב, ימי הביניים, נשק
ג'יימס פאלון