תגית: ריבית

רופיות, שטרות, כסף
ידיים מחזיקות דולרים, כסף ביד