תגית: רילקה

טרנר, The Fighting Temeraire
מקלדת
פרחי פרג