תגית: רנה דקארט

בחורה, צעירה, מטרייה, ריחוף
מראות בו-זמניים, אומברטו בוצ'וני
כאב, גב, כאב גב
אבקנים ועלי כותרת פתוחים