תגית: רעידת אדמה

סולם, מגלשה, הצפה, שיטפון, מים
בית, גפרורים