תגית: רפואה אלטרנטיבית

דם, איקסים, אדום, צבע אדום
גולגולת, דגם, שנהב