תגית: רצח

טלפון חוגה, טלפון אדום, טלפון שבור
רולטה רוסית, אקדח תופי
פךג גוף עליון נשי, סכין, דם, דקירה
רובנס, טבח התמימים
ג'ודית טוי, פרויקט המחילה
כפפת מתכת, חרב, ימי הביניים, נשק
ברנדה אדלמן, פרויקט המחילה
ליז סטון, פרויק המחילה
פרדיפ קלקה, פרויקט המחילה
The forgiveness project
חיילים בריטיים מנדט בריטי בישראל
הרעלת סוקרטס
ילד מכוון נשק לילדה